खवणे समुद्रकिनारा

Spread the love

     वेंगुर्ला तालुक्यातील प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यांपैकी असा एक हा खवणे बीच आहे. खवणे समुद्र किनारा दोन भागात विभागाला गेला आहे एक म्हणजे मोठा खवणे बीच आणि छोटा खवणे बीच. अर्थातच नावावरून तुमच्या लक्षात आलाच असेल की, दोन्ही बीचच्या आकारावरून ही नाव पडली आहेत.

Translate »
error: Content is protected !!