sagareshwar

सागरेश्वर…

Spread the love

        वेंगुर्ला बंदरावरून दिसणारा उभादांडा विलोभनीय समुद्र किनारा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये वेंगुर्ला हे पुरातन काळापासून वापरात असलेले एक नैसर्गिक बंदर आहे. याच बंदराचा समुद्र किनारा म्हणजे सागरेश्वर बीच. साधारण वेंगुर्ला एस टी स्टँड पासून ५०० मी. अंतरावर रेडी, शिरोडा कडे जाणाऱ्या रस्त्याने सागरेश्वर बीचकडे जाता येते.तेथे पोचल्यावर एकाबाजूला छान सुंदर गर्द झाडे आणि दुसऱ्या बाजूला अथांग पसरलेला समुद्र यामध्ये एक अत्यंत सुंदर असे देव सागरेश्वर हे शंकर भगवानाचे मंदिर आहे…या मंदिरामुळे या किनाऱ्याला सागरेश्वर बीच असे नाव मिळाले असावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!